Making the world a better place


PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cuộc trao đổi, thảo luận, phỏng vấn ở tại doanh nghiệp của bạn ( nếu có thể). Việc hợp tác có thể tiến hành, khi đôi bên có sự tin tưởng lẫn nhau

 

Đầu tiên, chúng tôi cần tìm hiểu rõ thị trường và doanh nghiệp mục tiêu; để nắm được cách vận hành công việc và những đối tác kinh doanh của bạn. Đây chính là nền tảng cho sự hợp tác của chúng ta về sau.

 

TIẾP CẬN NHANH CHÓNG VÀ HIỆU QUẢ

Sau khi quá trình khảo sát được thông qua, bạn có thể nhận được đề nghị đầu tư chính thức. Chúng tôi sẽ trở thành đối tác chiến lược và tích cực phát triển dự án.

 

CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ- ĐA SỐ

Chúng tôi cung cấp nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi đầu tư bằng nguồn tự thân và tiền đóng góp bởi những cá nhân/ tổ chức tin tưởng.
Thời hạn đầu tư dự kiến từ 5 đến 12 năm.